Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Population and Community Development Association (PDA)

องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517  เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมและดูงาน

จากประสบการณ์มากว่า 40 ปี ที่สมาคมพัฒนาประชากรได้เรียนรู้จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่มีรูปแบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท บริเวณชายแดน ภูเขาสูงจนถึงประชาชนริมฝั่งทะเล และบนเกาะ ทำให้สมาคมฯทราบถึงเงื่อนไขของการทำงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค สิ่งที่สำคัญหรือหัวใจของการทำงานพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ การสร้าง “อาวุธทางปัญญา” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้เขาสามารถรู้จัก คิดวิเคราะห์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิถีการดำรงชีวิตของตนเองในแต่ละภูมิภาค ต่อไป
เพื่อให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของสมาคมฯ ขยายผลไปสู่การรังสรรค์สังคมต่อไป สมาคมฯ จึงได้จัดทำเป็นหลักสูตรผ่านการอบรม ดูงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดค่าย ฯ ให้แก่หน่วยงาน ชุมชน และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

    No posts were found.

โครงการปัจจุบัน

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Image2
ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
Image2
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม ลาดหลุมแก้ว
เอกสารเผยแพร่

วารสารคิดนอกกรอบ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โครงการและผลงาน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการ อย่างต่อเนื่อง

Image2
35 โครงการ
การวางแผนครอบครัวและสาธารณสุข
Image2
27 โครงการ
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
Image2
18 โครงการ
การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Image2
35 โครงการ
การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
Image2
27 โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
Image2
18 โครงการ
การฝึกอบรมนานาชาติ
Image2
35 โครงการ
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
Image2
27 โครงการ
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
Image2
18 โครงการ
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
Image2
35 โครงการ
การสร้างจิตสาธารณะ
Image2
27 โครงการ
การศึกษาวิจัยและประเมินผล
Image2
18 โครงการ
การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา
Image2
35 โครงการ
ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
Image2
27 โครงการ
การเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
Image2
35 โครงการ
การวางแผนครอบครัวและสาธารณสุข
Image2
27 โครงการ
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
Image2
18 โครงการ
การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Image2
35 โครงการ
การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
Image2
27 โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
Image2
18 โครงการ
การฝึกอบรมนานาชาติ
Image2
35 โครงการ
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
Image2
27 โครงการ
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
Image2
18 โครงการ
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
Image2
35 โครงการ
การสร้างจิตสาธารณะ
Image2
27 โครงการ
การศึกษาวิจัยและประเมินผล
Image2
18 โครงการ
การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา
Image2
35 โครงการ
ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
Image2
27 โครงการ
การเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม