หลักการดำเนินโครงการ  

                           

บ้านดินอัด  
ทุนการศึกษา  
อาหารกลางวัน  
Lighthouse  
สร้างป่าสร้างงาน  
สิ่งแวดล้อมชุมชน  
ส่งเสริมประชาธิปไตย  
 
 หน้าแรก  ท่องเที่ยว  ห้องพัก  ร้านอาหาร  แผนที่  สาระน่ารู้
 

 

 • บริการแหล่งศึกษา  ดูงาน และ ท่องเที่ยว
 • การสร้างกลุ่มเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  และธุรกิจชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ฯ ระดับตำบล
 • การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ชนบท
 • กลุ่มทอผ้าไหมลักษณะพิเศษเฉพาะ
 • แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และประสาทเมืองต่ำ เป็นต้น

 

  เป็นหน่วยงานสาธารณประโยชน์ ในสังกัดสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
  (PDA) ซึ่งเป็น NGO ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทั้งประเทศดำเนินการ

 

 • ด้านการพัฒนาสร้างอาชีพรายได้
 • สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
 • การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 • การพัฒนาประชาธิปไตย
 • งานวางแผนครอบครัว
 • งานป้องกันโรคเอดส์
 • ธุรกิจเพื่อสังคม
 • งานด้านสิ่งแวดล้อม
 • ICT เพื่อการศึกษา
 • โครงการทุนอาหารกลางวันและการศึกษา
 • พัฒนาเยาวชนและสตรีให้เป็นผู้นำ
 • พัฒนากลุ่ม OTOP
 • การปลูกป่าเพื่อจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน

 


ร้านอาหารมาตรฐาน บริการอาหารไทย จีน
และพื้นเมือง ท่ามกลางบรรยากาศ ริมน้ำ
และพรรณไม้ ร่มรื่น

รีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติ ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้
ไม้ใบนานชนิด เคียงคู่ความร่มรื่น มีเรือนพัก
ให้คุณเลือกทั้งริมน้ำ และในสวน

ห้องประชุมสัมนาและจัดเลี้ยงท่ามกลางแมกไม้
และริมน้ำ โดยมีเครื่องอำนวยสะดวก
ที่พร้อมสรรพ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ให้บริการอินเทอร์เน็ทและอีเมลล์

สินค้าส่งออก ราคาโรงงาน OTOP
หัตถกรรมพื้นบ้านมินิมาร์ท

บริการโรงงานให้เช่า